ERAS en pancreato-duodenectomia

Especialidad: Hepatobiliopancreático | Autor: ERAS- Pancreatoduodenectomia – Whipple Dra. Ana María Hudson C.